Basın İlan Kurumundan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Basın İlan Kurumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet gazetesine verilen ilan kesme cezasına ilişkin beyanlarının haksız ithamlardan oluştuğunu bildirdi.

Basın İlan Kurumundan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama
17 Kasım 2020 - 19:32

Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında Basın İlan Kurumu hakkında haksız ithamlarda bulunduğu belirtildi.

Kurumun 2 Ocak 1961 tarih ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'la kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olduğu ifade edilen açıklamada, kurumun temel görevinin resmi ilan ve reklamları, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan süreli yayınlara fikir ve içtihat ayrımı gözetmeksizin dağıtmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kurumun bu görevinin başta Anayasa olmak üzere kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine istinaden yerine getirdiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Resmi ilan hakkını haiz süreli yayınların ödevlerinden biri de Basın Ahlak Esaslarına riayet etmektir. 195 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi ile kurumumuza, resmi ilan hakkını haiz süreli yayınların Basın Ahlak Esaslarına riayet etmemesi halinde, iki ayı geçmemek üzere resmi ilan ve reklamları kesme müeyyidesi uygulama görevi ve yetkisi verilmiştir. Kurumumuz bu görev ve yetkisini kurulduğu günden beri Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayın yapan tüm süreli yayınlar için kullanmaktadır.

Konuşmada bahsi geçen Cumhuriyet gazetesiyle ilgili müeyyide kararı, ilgililerin kurumumuza şikayeti üzerine, karara konu olan haberler incelenerek ve gazetenin savunması alınarak, tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde verilmiştir. Nihayetinde söz konusu haberlerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve kaçak yapıya yönelik yayınların doğru olmadığı anlaşılmış, gazetenin Basın Ahlak Esaslarına aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır."

Açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da, yalan habere konu yapının kaçak olmadığının açık şekilde belirtildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Basın İlan Kurumu tarafından verilen söz konusu müeyyidelere karşı ilgili gazete tarafından İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davalar kesin olarak reddedilmiştir. Böylelikle müeyyide kararları kesinleşmiş olup kurumumuz tarafından uygulanmıştır. Basın İlan Kurumu, 60 yıla yaklaşan tecrübesiyle köklü bir kurum olarak halen Türk basınının en büyük destekçisi konumundadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurumumuza yönelik konuşmasında yer alan ifadeleri haksız ithamlardan oluşmaktadır. Kurumumuz, bundan önce de olduğu gibi görevlerini mevzuat ve hukuk çerçevesinde devam ettirecektir." ​​​​​​